Series of "My landscapes" / Cykl obrazów "Moje pejzaże"

Series of "Scraps of memories" / Cykl obrazów "Skrawki wspomnień"

Series of "My Blues" / Cykl obrazów "Moje błękity".

Series of "Mountains" / Cykl obrazów "Góry".

Series of "Birds" / Cykl obrazów "Ptaki".